Partnerzy projektu

Aby dowiedzieć się więcej o podmiotach biorących udział w projekcie, wybierz rodzaj i kliknij na logo

Podmioty promujące

Organizacja religijna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, która wraz ze stałą wspólnotą zakonników, strzeże kompleksu monumentalnego Sacro Convento i Bazyliki św. Franciszka w Asyżu

Organizacja regionalna, która zajmuje się rozwojem i koordynacją działań prewencyjnych i ochronnych na rzecz środowiska.

Spółka zajmująca się doradztwem strategicznym w zakresie rezyliencji i zrównoważonego rozwoju dla organizacji gospodarki cyrkularnej. Dokonała opracowania i realizacji planów zrównoważonego rozwoju dla złożonych projektów i wydarzeń na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Projekt został objęty patronatem

logo_regione_umbria_h120

Region Umbria

logo_assisi_h120

Miasto Asyż

Główny partner

Włoski lider w dziedzinie badań, projektowania i produkcji surowców biochemicznych, które pozwalają na wykorzystanie zasobów odnawialnych w celu zmniejszenia wpływu systemów produkcji i konsumpcji na środowisko naturalne.

Partnerzy

Włoskie Konsorcjum Kompostowania jest organizacją non-profit, która od 1992 roku promuje i umacnia recykling frakcji organicznej odpadów, której celem jest produkcja kompostu i biometanu.

Banca Etica jest pierwszym i jedynym bankiem włoskim całkowicie ukierunkowanym na finanse etyczne, działającym w na terenie całego kraju poprzez sieć oddziałów, stoisk bankowych oraz dzięki usługom bankowości mobilnej i domowej.

CiAl jest krajowym konsorcjum non-profit założonym w 1997 roku dzięki zaangażowaniu firm z branży opakowań aluminiowych w poszukiwanie rozwiązań w zakresie redukcji i odzyskiwania opakowań, łącząc potrzeby rynku z potrzebami ochrony środowiska.

Etica Sgr jest jedyną włoską spółką zarządzającą, która oferuje wyłącznie społecznie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne. Rozwiązania inwestycyjne mają na celu stworzenie możliwości uzyskania zysku w perspektywie średnio- i długoterminowej, koncentrując się na gospodarce realnej i nagradzając przedsiębiorstwa i kraje, które stosują praktyki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG).

Założona w 1996 roku firma Sartori Ambiente natychmiast rozpoczęła opracowywanie produktów i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Od momentu dostarczenia pierwszych termo-kompostowników, szybko przeszła do koncepcji i realizacji kompletnej linii pojemników przeznaczonych do zbiórki domowej.

Fundacja Finanza Etica jest nową fundacją kulturalną, założoną przez Banca Etica i Etica sgr, której zadaniem jest promowanie, rozpowszechnianie i pogłębianie zasad, dobrych praktyk i rozwoju finansów etycznych oraz nowej gospodarki.

ERG

ERG jest producentem energii elektrycznej z czystych, odnawialnych i zrównoważonych źródeł: energii wiatrowej, słonecznej, wodnej i termoelektrycznej o niskim oddziaływaniu na środowisko naturalne. W ostatnich latach zakończyła radykalny proces transformacji swojej działalności: z wiodącego prywatnego włoskiego operatora naftowego stała się wiodącym, niezależnym operatorem na rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Firma Sadesign specjalizuje się w tworzeniu, realizacji i produkcji ekologicznych spersonalizowanych gadżetów firmowych i artykułów promocyjnych, zaprojektowanych w taki sposób, aby wyróżniały się i pozostawały w pamięci. Zarządza całym procesem rozwoju produktu: od kreatywnej koncepcji po dostawę.

Partnerzy Techniczni

Polycart jest firmą działającą w branży rozwoju i produkcji zrównoważonych i innowacyjnych opakowań. Już w 1995 roku, wyprzedzając popyt rynkowy, rozpoczęła badania nad przetwarzaniem Mater-Bi®, materiału biodegradowalnego i nadającego się do kompostowania, nie mającego sobie równych pod względem ochrony środowiska.

Ecozema® to marka Fabbrica Pinze Schio srl, wprowadzona na rynek w 2005 roku, która identyfikuje linię biodegradowalnych i nadających się do kompostowania jednorazowych naczyń i sztućców wykonanych z biopolimerów lub włókien roślinnych.

EcoComunicazione jest agencją specjalizującą się w doradztwie z zakresu wdrażania planów i działań dotyczących komunikacji środowiskowej. Ekologiczna i zrównoważona komunikacja jest duszą naszej firmy, a cechą, która czyni nas wyjątkowymi, jest możliwość dostosowania wszystkich jej obszarów dla Klientów publicznych i prywatnych.

Sarvex jest spółką konsultingową świadczącą usługi na rzecz organizacji, przedsiębiorstw i administracji publicznej, zarówno jako pojedynczych firm, jak i sieci podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju i rezyliencji.

Ecomondo jest punktem odniesienia dla wszystkich podmiotów działających w sektorze gospodarki ekologicznej i gospodarki cyrkularnej na obszarze euro-śródziemnomorskim. Jest to wydarzenie, jednogłośnie uznane na arenie międzynarodowej, za wzorzec nowych trendów i innowacji technologicznych, dające możliwość porównania z wiodącymi firmami z branży.

Umbra Acque S.p.A. powstała 14 grudnia 2002 roku i od 1 stycznia 2003 roku zarządza Zintegrowanym Serwisem Wodociągowym. Obecnie obsługuje Zintegrowane Obszary Terytorialne (A.T.I.) nr 1 i 2 Regionu Umbrii w łącznie 38 gminach, w tym w gminie Asyż.

EcamRicert jest firmą aktywnie działającą w sektorze analizy,certyfikacjii testów laboratoryjnych, powstałą z połączenia Ecam i Ricert. Obydwa laboratoria posiadają wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu wody pitnej i mineralnej, analizie odpadów, kontroli powietrza i emisji, badaniach chemicznych i bakteriologicznych, jakości wyrobów budowlanych, surowców i gotowych materiałów budowlanych. EcamRicert świadczy usługi z myślą o wspieraniu rozwoju firm, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska, ludzi oraz społeczeństwa, dziś i jutro.

Partnerzy Medialni

Wiadomości o finansach etycznych i zrównoważonej gospodarce. Valori.it jest tytułem prasowym należącym do Fundacji Finanza Etica, promowanym przez Banca Etica i Etica Sgr. Od 2002 r. redakcja przygotowuje badania i raporty, których celem jest przybliżenie ludzi do świata finansów i ekonomii.

San Francesco Patrono d’Italia jest miesięcznikiem o ogólnoświatowym nakładzie, założonym w 1920 roku w Asyżu przez Wspólnotę Franciszkanów Konwentualnych z Asyżu. Powstała z okazji siedemsetnej rocznicy śmierci Franciszka z Asyżu, patrona Włoch (1226-1926).