Valori.it jest tytułem prasowym należącym do Fundacji Finanza Etica, promowanym przez Banca Etica i Etica Sgr. Od 2002 r. redakcja przygotowuje badania i raporty, których celem jest przybliżenie ludzi do świata finansów i ekonomii. Od 2018 roku wkroczyła na nową ścieżkę, aby prowadzone badania dotarły do jak największej liczby osób, angażując je poprzez aktywne dziennikarstwo, zdolne do ulepszania narzędzi cyfrowych, eksperymentowania z nowymi mediami oraz nawiązywania kontaktu z czytelnikiem na platformach społecznościowych.

Web page: Valori

Valori.it jest tytułem prasowym należącym do Fundacji Finanza Etica, promowanym przez Banca Etica i Etica Sgr. Od 2002 r. redakcja przygotowuje badania i raporty, których celem jest przybliżenie czytelnikom świata finansów i ekonomii. Kwestie, które są uważane za „trudne”, zobowiązują nas do ich przedstawienia w sposób zrozumiały, ponieważ jakość życia, środowisko naturalne, nasze społeczności w dużej mierze są zależne od wyborów dokonywanych w przedsiębiorstwa i na rynkach. Od 2018 roku obraliśmy nową drogę, rozwiniętą również dzięki doświadczeniu „Non con i miei soldi!” – Nie za moje pieniądze!, aby nasze badania dotarły do jak największej liczby osób, angażując je poprzez aktywne dziennikarstwo, zdolne do ulepszania narzędzi cyfrowych, eksperymentowania z nowymi mediami oraz nawiązywania kontaktu z czytelnikiem na platformach społecznościowych. Celem naszej pracy jest zwrócenie uwagi na niesprawiedliwość systemu gospodarczego, podkreślenie konsekwencji indywidualnych zachowań na skalę lokalną i globalną, promowanie społecznej i zrównoważonej gospodarki. Valori jest również narzędziem edukacji finansowej: Włochy należą do krajów o najniższym poziomie edukacji finansowej na świecie. Wierzymy w obiektywną, niezależną edukację finansową, zdolną do stawiania człowieka w centrum, nie tylko jako „klienta”, ale przede wszystkim jako obywatela mogącego zrozumieć pozaekonomiczne konsekwencje działań gospodarczych.