Sarvex jest spółką konsultingową świadczącą usługi na rzecz organizacji, przedsiębiorstw i administracji publicznej, zarówno jako pojedynczych firm, jak i sieci podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju i rezyliencji.

Identyfikuje i wdraża strategie oraz narzędzia mające na celu optymalizację i poprawę efektywności złożonych procesów, od zrodzenia się pomysłu, poprzez zaplanowanie i organizację, aż po jego realizację.

Web page: Sarvex

Sarvex została założona w 2014 roku z zamierzeniem promowania sieci biznesowych pomiędzy Sardynią a Wenecją Euganejską. Projekty, w których uczestniczyła jako partner techniczny, wzmocniły jej wewnętrzne kwalifikacje w następujących obszarach interwencji:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: budżetowanie, kontrola zarządzania, projektowanie i rozwój, przepływ pracy, komunikacja <organizacje: zbieranie funduszy, projektowanie, komunikacja
  • administracja publiczna: strategie interwencji na danym terytorium, aktywne kampanie sensybilizacji, integracja publiczno-prywatna na rzecz interwencji o znaczeniu społeczno-środowiskowym

Niezależnie od tego, czy rozmówca jest pojedynczym podmiotem (firmą, organizacją czy podmiotem administracji publicznej), czy też siecią podmiotów, które są lub mają być zorganizowane, firma Sarvex oferuje konsulting w zakresie strategii i narzędzi optymalizujących złożone procesy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju i rezyliencji.

Dla wsparcia swojej działalności doradczej, firma Sarvex rozwinęła i zorganizowała obszar sprzedaży poświęcony zrównoważonym produktom, które wprowadza do obrotu za pośrednictwem dedykowanego e-commerce ecobottega.it