Powstało w 1986 roku i pełni funkcje w następujących obszarach: ochrona różnorodności biologicznej, ekosystemów oraz dziedzictwa morskiego i przybrzeżnego, ochrona terytorium i wód, polityka przeciwdziałania zmianom klimatycznym i globalnemu ociepleniu, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna i gospodarka cyrkularna, zintegrowany system zarządzania cyklem gospodarowania odpadami, rekultywacja terenów o znaczeniu krajowym (SIN), ocena oddziaływania na środowisko infrastruktur o znaczeniu strategicznym, zwalczanie zanieczyszczeń powietrzno-akustyczno-elektromagnetycznych oraz zagrożeń powodowanych przez chemikalia i organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Powstało w 1986 roku i pełni funkcje w następujących obszarach: ochrona różnorodności biologicznej, ekosystemów oraz dziedzictwa morskiego i przybrzeżnego, ochrona terytorium i wód, polityka przeciwdziałania zmianom klimatycznym i globalnemu ociepleniu, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna i gospodarka cyrkularna, zintegrowany system zarządzania cyklem gospodarowania odpadami, rekultywacja terenów o znaczeniu krajowym (SIN), ocena oddziaływania na środowisko infrastruktur o znaczeniu strategicznym, zwalczanie zanieczyszczeń powietrzno-akustyczno-elektromagnetycznych oraz zagrożeń powodowanych przez chemikalia i organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Jego rolą jest kierowanie i nadzorowanie działalności Wyższego Instytutu ds. Ochrony i Badań Środowiskowych (ISPRA) oraz parków narodowych oraz morskich obszarów chronionych. Promuje dobre praktyki środowiskowe, zrównoważoną mobilność i rewitalizację miast według kryteriów zrównoważonego rozwoju. Zajmuje się promowaniem edukacji ekologicznej w szkołach.

Intensyfikuje swoje działania na forach międzynarodowych i odgrywa główną rolę w zarządzaniu funduszami programów unijnych.

Ministerstwo korzysta ze współpracy Władz Portowych – Straży Przybrzeżnej oraz Dowództwa jednostki Karabinierów ds. ochrony lasów, środowiska i produktów rolno-spożywczych (CUTFAA).