Jesteśmy Fondazione Finanza Etica, laboratorium które bada, tworzy i zachęca do nowej kultury gospodarczej i finansowej w służbie społeczeństwu. Promujemy zasady, dobre praktyki i rozwój etycznego finansowania nowej gospodarki. Jesteśmy częścią grupy Banca Etica, która zajmuje się promowaniem, badaniem, opracowywaniem i edukacją w zakresie finansów i etycznego finansowania jako narzędzia działającego na rzecz dobrobytu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, prawa oraz nowych form gospodarki obywatelskiej.

Fondazione Finanza Etica jest nową fundacją kulturalną, założoną przez Banca Etica i Etica sgr, której zadaniem jest promowanie, rozpowszechnianie i pogłębianie zasad, dobrych praktyk i rozwoju etycznego finansowania oraz nowej gospodarki.
Dzisiejsza gospodarka finansowa wraz z jej zasadami określa wybory, które wpływają na życie każdego z nas. Dotyczy ona nas wszystkich. Wierzymy, że da się połączyć etykę i finanse, rozpoczynając od poszanowania zasad, uczciwości i świadomości o pozaekonomicznych konsekwencjach działań finansowych. Uważamy, że finanse etyczne są konkretną alternatywą i przykładem dla tych, którzy chcą decydować o zagospodarowaniu swoich pieniędzy. Dlatego też, jesteśmy zaangażowani, we Włoszech i w Europie, w rozpowszechnianie zasad, dobrych praktyk, rozwoju etycznego finansowania i nowej gospodarki, których celem jest dążenie do wspólnego dobra w sposób spójny, przejrzysty i partycypacyjny. Śledzimy kampanie i inicjatywy społeczne, pracujemy nad obiektywną edukacją finansowania, nad nową edukacją w dziedzinie finansów, promujemy ideę prowadzenia badań, wyjaśniając mechanizmy finansowania, wskazujemy co nie funkcjonuje, proponując możliwe alternatywy. Jesteśmy gronem ludzi rozsianych po całych Włoszech i Europie, którzy walczą, całym sercem angażując siebie i innych w to, czym się zajmują.
Nie tylko finanse i etyka mogą świetnie koegzystować, ale jest możliwe także połączenie finansów i radości z tego co się robi. Czegóż więcej potrzeba?