ERG

ERG jest producentem energii elektrycznej z czystych, odnawialnych i zrównoważonych źródeł: energii wiatrowej, słonecznej, wodnej i termoelektrycznej o niskim oddziaływaniu na środowisko naturalne. W ostatnich latach zakończyła radykalny proces transformacji swojej działalności: z wiodącego prywatnego włoskiego operatora naftowego stała się wiodącym, niezależnym operatorem na rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Zmiana, która stała się możliwa dzięki solidnej kulturze przemysłowej i menadżerskiej, nabytej w ciągu osiemdziesięciu lat działalności.

“ Z wiodącego prywatnego włoskiego operatora naftowego stała się wiodącym, niezależnym operatorem na rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.”

Web page:

Energia ERG wywodzi się z dobrze zbilansowanych i zdywersyfikowanych, zrównoważonych źródeł:

  • Wiatr: osiągnęła pozycję lidera we Włoszech i klasyfikuje się w Europejskiej czołówce.
  • Woda: jest jednym z wiodących we Włoszech operatorów zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł wodnych.
  • Słońce: mieści się w pierwszej piątce operatorów przemysłu fotowoltaicznego we Włoszech i jest obecna w 9 różnych regionach Włoch.
  • Gaz ziemny: działa w branży produkcji termoelektrycznej o wysokiej wydajności i niskim wpływie na środowisko za sprawą wysoce technologicznego zakładu, który spełnia rygorystyczne kryteria środowiskowe.

Dzięki pozycji lidera na Włoskim rynku energii wiatrowej, ERG jest operatorem o wymiarze europejskim; działa w siedmiu krajach i chce się nadal rozwijać w najbardziej obiecujących obszarach sektora energii odnawialnej. ERG jest jednym z dziesięciu największych operatorów we Francji pod względem zainstalowanej mocy i jego obecność stale rośnie w krajach europejskich o największym potencjale rozwoju energii odnawialnej, takich jak Niemcy – największy rynek energii wiatrowej w Europie i trzeci co do wielkości rynek światowy, na którym w ostatnim czasie podwoiła swoją obecność.

ERG uważa, że zrównoważony rozwój jest „napędem” procesu ciągłego doskonalenia, który gwarantuje długotrwałe wyniki i wzrost rezultatów ekonomicznych, reputacji, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, jak również osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych i społecznych.