Ecomondo jest punktem odniesienia dla wszystkich podmiotów działających w sektorze gospodarki ekologicznej i gospodarki cyrkularnej na obszarze euro-śródziemnomorskim. Jest to wydarzenie, jednogłośnie uznane na arenie międzynarodowej, za wzorzec nowych trendów i innowacji technologicznych, dające możliwość konfrontacji z wiodącymi firmami z branży.

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami przemysłowymi, instytutami badawczymi, Komisją Europejską i OECD umożliwia rozważenie nowych kwestii środowiskowych i ogólnego zrównoważenia wpływu człowieka na środowisko.

Web page: Ecomondo

Ecomondo są uznawane za najważniejsze targi w zakresie green and circular economy na obszarze euro-śródziemnomorskim: na jednej platformie łączą one wszystkie obszary sektora, od odzyskiwania materiałów i energii po zrównoważony rozwój.

Włochy są krajem, który zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem gospodarki ekologicznej i cyrkularnej oraz nakładów na efektywność energetyczną, recykling odpadów i wydajność zasobów. Takie warunki pozwalają Ecomondo przyciągnąć liderów rynku, zainteresowanych porównaniem rozwoju i innowacji technologicznych w sektorze i dla sektora

Edycja z 2018 r. położy nacisk na nowe priorytety w zakresie przepisów/rozporządzeń, badań i edukacji w zakresie gospodarki cyrkularnej, nowych procesów, w tym 4.0 oraz produktów dopuszczonych do jego przyjęcia w przemyśle, w miastach i na terytorium.

Krytyczne kwestie i możliwości w dziedzinie ponownego wykorzystania i recyklingu najważniejszych odpadów technicznych i biologicznych (w tym ścieków), alternatywnych surowców i przemysłowego ekoprojektu, rekultywacji i ponownego zagospodarowania zanieczyszczonych obszarów, w tym obszarów morskich, oraz biogospodarki: wszystkie te kwestie będą omawiane we współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami przemysłowymi, instytutami badawczymi, Komisją Europejską i OECD.

W tym samym czasie, odbywają się również Key Energy  “Energy transition hub” – targi dedykowane problematyce efektywności energetycznej i energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych.