EcamRicert jest firmą aktywnie działającą w sektorze analizy,certyfikacjii testów laboratoryjnych, powstałą z połączenia Ecam i Ricert. Obydwa laboratoria posiadają wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu wody pitnej i mineralnej, analizie odpadów, kontroli powietrza i emisji, badaniach chemicznych i bakteriologicznych, jakości wyrobów budowlanych, surowców i gotowych materiałów budowlanych. EcamRicert świadczy usługi z myślą o wspieraniu rozwoju firm, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska, ludzi oraz społeczeństwa, dziś i jutro.

Web page: EcamRicert

EcamRicert jest firmą aktywnie działającą w sektorze analizy, certyfikacji i testów laboratoryjnych, powstałą z połączenia Ecam i Ricert. Laboratorium Ecam zostało założone ponad 30 lat temu w celu monitorowania wody pitnej i mineralnej, z założeniem zarządzania problemami związanymi z oczyszczaniem wody do użytku przemysłowego i cywilnego. Wkrótce firma poszerzyła swoje specjalistyczne kompetencje o analizę utylizacji odpadów, kontrolę powietrza i emisji oraz badania chemiczne i bakteriologiczne.
Ricert została założona w 1998 roku w celu kontrolowania jakości wyrobów budowlanych, surowców i gotowych produktów w zakresie materiałów budowlanych. W kolejnych latach, rozwój Ricert umożliwił jej zaangażowanie w dziedzinie betonu i stali, geotechniki klasycznej i drogowej. W 2011 roku Ecam nabyła laboratorium Ricert, łącząc obydwie działalności, wspólne cele i marzenia pod nazwą EcamRicert.
W 2017 roku, dwie spin-off, Ecsin i Lann, stały się częścią rodziny EcamRicert. Dzisiaj EcamRicert świadczy wysoce profesjonalne i specjalistyczne usługi swoim Klientom, mające na celu pomoc w rozwoju firm z poszanowaniem dla środowiska, ludzi, społeczeństwa, dziś i jutro. Dzięki międzysektorowemu podejściu, EcamRicert wspiera Klientów w podejmowaniu wyzwań, jakie każdego dnia niesie ze sobą innowacyjność. I właśnie w tym kontekście, zawsze łączy nowości i skonsolidowane doświadczenie, skupiając się na inżynierii materiałów, suplementach żywnościowych, nanotechnologii i mikroplastikach, czyli wszystkich zagadnieniach mających ogromny wpływ i oddziaływanie na rynki światowe.
W ramach programu wdrażania usług, od 1 lipca 2019 roku EcamRicert dołączyła do grupy Mérieux NutriSciences. Misją firmy Mérieux jest poprawa zdrowia publicznego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa szerokiej gamy produktów spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, agrochemicznych i konsumpcyjnych. Obecnie firma posiada ponad 100 laboratoriów, z czego 15 mieści się we Włoszech, rozmieszczonych w 24 krajach i zatrudniających ponad 7000 pracowników. Takie przedsięwzięcie wzmocniło pozycję Mérieux NutriSciences we Włoszech i dodatkowo poszerzyło zakres oferowanych usług oraz profesjonalizm techniczno-naukowy firmy, dzięki czemu stała się jeszcze bardziej wartościowym partnerem dla swoich Klientów.