Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka jest organizmem Stolicy Apostolskiej odpowiedzialnym za promowanie integralnego rozwoju człowieka w świetle Ewangelii. Rozwój ten jest realizowany poprzez troskę o dobra płynące ze sprawiedliwości, pokoju i opieki nad stworzeniem.

Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka została powołana przez Ojca Świętego Franciszka Listem Papieskim sygnowanym datą 17 sierpnia 2016 roku w formie Motu Proprio, Humanam Progressionem. Troska o zintegrowany rozwój człowieka wiąże się z uwagą poświęcaną tematom sprawiedliwości, pokoju i opieki nad stworzeniem. Następnie, obejmuje wszystkie aspekty związane ze zdrowiem, dziełem charytatywnym, migracją, potrzebującymi, chorymi i wykluczonymi, wyrzutkami i ofiarami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, więźniami, bezrobotnymi oraz ofiarami wszelkich form niewolnictwa i tortury.

Od 1 stycznia 2017 r. Dykasteria przejęła kompetencje Papieskiej Rady Iustitia et Pax, Papieskiej Rady Cor Unum, Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

W obrębie Dykasterii powstały Komisje ds. Charytatywnych, Ekologii oraz Komisja ds. Pracowników Służby Zdrowia, działające według własnych norm.

Część Dykasterii zajmuje się aspektami związanymi z migrantami, uchodźcami i ofiarami handlu ludźmi, zwracając należytą uwagę na kwestie związane z potrzebami tych, którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę lub są jej pozbawieni.

Dykasteria posiada także kompetencje w odniesieniu do Caritas Internationalis zgodnie regulaminem wewnętrznym; utrzymuje ścisłe więzi z Papieską Akademią Nauk Społecznych z uwzględnieniem regulaminu wewnętrznego oraz współpracuje z Sekretariatem Stanu poprzez udział w delegacjach Stolicy Apostolskiej na spotkaniach międzyrządowych dotyczących spraw wchodzących w zakres jej kompetencji.