CiAl jest krajowym konsorcjum non-profit założonym w 1997 roku dzięki zaangażowaniu firm z branży opakowań aluminiowych w poszukiwanie rozwiązań w zakresie redukcji i odzyskiwania opakowań, łącząc potrzeby rynku z potrzebami ochrony środowiska. Konsorcjum, które zrzesza producentów aluminium, przewoźników, producentów i użytkowników opakowań aluminiowych, a także operatorów zajmujących się odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych. Stawia sobie za cel m.in. odzyskiwanie i przekazywanie do recyklingu poużytkowych opakowań aluminiowych pochodzących z selektywnej zbiórki organizowanej przez włoskie Gminy: puszki po napojach, pudełka i tacki na żywność, puszki po aerozolach, tubki, cienkowarstwowe folie, kapsle i nakrętki. W ostatnich latach, dzięki zwiększeniu ilości zebranych odpadów, takie działania umożliwiły osiągnięcie, a nawet przekroczenie wytycznych wskazanych w przepisach unijnych.

CiAl jest krajowym konsorcjum non-profit założonym w 1997 roku dzięki zaangażowaniu firm z branży opakowań aluminiowych w poszukiwanie rozwiązań w zakresie redukcji i odzyskiwania opakowań, łącząc potrzeby rynku z potrzebami ochrony środowiska. Konsorcjum, które zrzesza producentów aluminium, przewoźników, producentów i użytkowników opakowań aluminiowych, a także operatorów zajmujących się odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych. Stawia sobie za cel m.in. odzyskiwanie i przekazywanie do recyklingu poużytkowych opakowań aluminiowych pochodzących z selektywnej zbiórki organizowanej przez włoskie Gminy: puszki po napojach, pudełka i tacki na żywność, puszki po aerozolach, tubki, cienkowarstwowe folie, kapsle i nakrętki. W ostatnich latach, dzięki zwiększeniu ilości zebranych odpadów, takie działania umożliwiły osiągnięcie, a nawet przekroczenie wytycznych wskazanych w przepisach unijnych. Dotychczasowe wyniki uzyskane w zakresie selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku są szczególnie pozytywne i uczyniły z Włoch przykład dla całej Europy. CiAl działa w ramach systemu odzyskiwania opakowań, opierającego się na dwóch podstawowych zasadach:

 • „wspólna odpowiedzialność”
 • „kto zanieczyszcza, ten płaci”

i prowadzi swoją działalność na terytorium całego kraju w ścisłej współpracy i koordynacji z innymi instytucjami i organami:

 • Conai – Krajowe Konsorcjum Opakowań i inne krajowe Konsorcja sieci recyklingu opakowań
 • Ministerstwo Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
 • wszystkie stowarzyszenia branżowe, na poziomie krajowym i europejskim

Działania prowadzone przez Konsorcjum są finansowane z:

 • składek płaconych przez przedsiębiorstwa za każdy kilogram opakowań aluminiowych dopuszczonych do konsumpcji, mających na celu ich zbiórkę i odzysk
 • wpływów z działań związanych z recyklingiem
 • dobrowolnego wkładu członków

Ogólne cele CiAl to:

 • rozwój selektywnej zbiórki zużytych opakowań aluminiowych
 • odesłanie do odzysku aluminiowych odpadów opakowaniowych głównie poprzez ich recykling
 • monitorowanie działań zapobiegawczych, mających na celu ograniczenie produkcji odpadów

Aby osiągnąć cele recyklingu, Konsorcjum CiAI zawiera specjalne umowy z Gminami lub delegowanymi przez nie firmami na organizowanie selektywnej zbiórki opakowań z aluminium.

Koszty zbiórki są w całości pokrywane przez CiAl poprzez uznanie uzgodnionej opłaty, zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej między Krajowym Konsorcjum Opakowań (CONAI) a Krajowym Stowarzyszeniem Gmin Włoskich (ANCI).