Banca Etica jest pierwszym i jedynym włoskim bankiem w pełni zaangażowanym w etyczne finansowanie, działającym w całym kraju poprzez sieć oddziałów, stoisk bankowych oraz dzięki usługom bankowości mobilnej i domowej. Banca Etica gromadzi oszczędności świadomych organizacji i obywateli, i w całości wykorzystuje je do finansowania projektów mających na celu dobro ogółu. Dziś Banca Etica liczy 42 000 członków i 64 miliony kapitału zakładowego; posiada fundusz oszczędnościowy w wysokości 1,3 miliarda euro i pożyczki w wysokości ponad miliarda euro na rzecz inicjatyw promowanych przez organizacje non-profit, przedsiębiorstwa społeczne i rodziny w sektorach współpracy i innowacji społecznych, współpracy międzynarodowej, kultury i jakości życia, ochrony środowiska, odpowiedzialnej turystyki, rolnictwa ekologicznego, prawa do mieszkania, legalności. W skład Banca Etica Group wchodzi Etica sgr, spółka zarządzająca aktywami, która oferuje wyłącznie etyczne fundusze inwestycyjne, oraz Fondazione Finanza Etica, która promuje inicjatywy edukacyjne i budowanie świadomości w zakresie obiektywnej edukacji finansowej.

Web page: Banca Etica

Banca Etica jest ludowym bankiem spółdzielczym działającym we Włoszech i w Hiszpanii. Powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób i organizacji, które podjęły działania zmierzające do stworzenia instytucji kredytowej w pełni inspirowanej zasadami etycznego finansowania: przejrzystości, udziału, wstrzemięźliwości, efektywności, uwagi na pozaekonomiczne konsekwencje działań gospodarczych. Demokratyczne zarządzanie i orientacja etyczna są zapewnione przez wolny udział członków zgodnie z zasadą „jedna głowa, jeden głos”: wszyscy akcjonariusze mają takie samo prawo głosu niezależnie od liczby posiadanych akcji. Dzięki zgromadzonym oszczędnościom, Banca Etica finansuje projekty socjalne, gospodarkę społeczną, ochronę środowiska, innowacje społeczne, współpracę międzynarodową i kulturę. Możliwość kontroli: Banca Etica jest jedynym bankiem we Włoszech, który publikuje online wszystkie wydane kredyty. Banca Etica oferuje główne produkty i usługi dla osób fizycznych, firm i organizacji a stosunki z klientami opierają się na relacjach międzyludzkich. Banca Etica jest dostępny dzięki sieci Oddziałów i Stoisk Bankowych w całych Włoszech, do których dołączają się usługi internetowe dla wszystkich klientów. Dziewięćdziesiąt grup członków i członków wolontariuszy działających w terenie, dba o rozwój stosunków lokalnych, promuje kulturę etycznego finansowania i możliwość aktywnego uczestnictwa w projekcie demokracji ekonomicznej.
Dziś Banca Etica liczy 42 000 członków i 64 miliony kapitału zakładowego; posiada fundusz oszczędnościowy w wysokości 1,3 miliarda euro i kredyty w wysokości ponad miliarda euro na rzecz inicjatyw promowanych przez organizacje non-profit, przedsiębiorstwa społeczne i rodziny w sektorach współpracy i innowacji społecznych, współpracy międzynarodowej, kultury i jakości życia, ochrony środowiska, odpowiedzialnej turystyki, rolnictwa ekologicznego, prawa do mieszkania, legalności. W skład Banca Etica Group wchodzi Etica sgr, spółka zarządzająca aktywami, która oferuje wyłącznie etyczne fundusze inwestycyjne oraz Fondazione Finanza Etica, która promuje inicjatywy edukacyjne i podnoszenie świadomości w zakresie obiektywnej edukacji finansowej.