Obszary interwencji

aree_150
differenziata-fra-sole 1

Przepływ materiałów

Rozmieszczenie nowych i stosownych pojemników na śmieci

  • Do użytku zewnętrznego
  • Do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach sypialnych i częściach wspólnych
  • Do użytku wewnętrznego w zapleczach higieniczno-sanitarnych

Przepływ materiałów

Pojemniki w okolicach kompleksu

Konieczne jest zaprojektowanie punktów zbiórki z różnymi dostępnymi frakcjami, które będą kolidowały z wyglądem otaczającego miejsca (Plac dolny i górny)

porticato-2
differenziata-fra-sole 7

Przepływ materiałów

Automatyczne dystrybutory i punkty kawowe

  • Kompostowalne kapsułki
  • Produkty jednorazowego użytku nadające się do kompostowania i recyklingu
  • Dystrybutory wody wodociągowej
  • Pojemniki na kubki kompostowalne

Frakcja organiczna

Opracowanie i wdrożenie specjalnego rozwiązania poświęconego odzyskiwaniu frakcji organicznej w celu ponownego wykorzystania kompostu na rzecz terenów klasztornych lub terytorium: resztki żywności, pokos traw, gałęzie z przecinki lasu w Asyżu

assisi-panoramica-3
acqua

Woda

Stan obecny:dostępność zbiorników magazynujących wodę deszczową

W opracowaniu: adaptacja i wdrożenie istniejących zbiorników

Zakup środków czystości i produktów do higieny osobistej

Stan obecny: hurtowe zakupy standardowych produktów dostępnych na rynku

W opracowaniu: dostawy produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego

detergenti
energia

Przepływ energii

Stan obecny:Firma UNI PG przeprowadziła badania nad efektywnością energetyczną kompleksu monumentalnego. Na podstawie klasyfikacji APE kompleks znajduje się w klasie A2.

W opracowaniu: system trigeneracyjny, który umożliwiłby poprawę w zakresie: zużycia energii elektrycznej, chłodzenia, ogrzewania, ciepłej Wody Użytkowej