Etapy projektu

fasi_150

A Wspólny opracowanie (technicy obiektu z referentami partnerów)

B Analiza techniczna i wynikający z niej raport na temat obszarów zainteresowania

1 Przepływy surowców (ARPA Umbria)
• Surowce przychodzące: produkty gastronomiczne, detergenty, woda
•Produkcja, zbiór i utylizacja wszystkich frakcji odpadów

2 Przepływy energii (ARPA Umbria)
• Energia elektryczna
• Chłodzenie
• Ogrzewanie
• Ciepła Woda Użytkowa

3 Ogólna Koordynacja projektu; Optymalizacja zakupów, Zakupy Ekologiczne, km 0, Finanse Etyczne (Sisifo)

C Projektowanie i określenie narzędzi umożliwiających realizację projektu

D Rozpowszechnianie mające na celu zapoznanie z projektem