Cele

A Wdrożenie rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju w kompleksie monumentalnym, po przeprowadzeniu szczegółowej oceny i wydaniu certyfikatu przez Arpa

B Stworzenie powtarzalnego modelu, poświęconego zabytkom religijnym i zamkniętym społecznościom

C Uświadomienie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem wszystkim osobom odwiedzającym Asyż