Pochwalony bądź, mój Panie,
przez matkę naszą Ziemię, która nas żywi i utrzymuje, wydając wszelki owoc, barwne kwiaty i zioła

Francesco D'Assisi, cantico di frate Sole

Św. Franciszek jest „par excellence przykładem troski o wszystko, co słabe oraz życia opartego na ekologii integralnej"

Laudato si', 10

Św. Franciszek „proponuje, abyśmy uznali naturę za wspaniałą księgę, w której Bóg mówi do nas i przekazuje nam prawdę o jej pięknie i dobroci"

Laudato si',12

Kustodia Generalna Sacro Convento w Asyżu w dniu 28.09.2017 r. podpisała w Ministerstwie Środowiska porozumienie z Regionalną Agencją Ochrony Środowiska w Umbrii i z Sisifo – Zrównoważony Rozwój & Rezyliencja , którego celem jest realizacja jednolitego projektu zrównoważonego rozwoju kompleksu monumentalnego obejmującego Kościół Górny, Kościół Dolny, Grób św. Franciszka, Sacro Convento i Las

logo_sacro_convento_h130
logo_arpa_umbria_h130
logo_sisifo_h122

Plan zrównoważonego rozwoju – wspierany przez Novamont już na etapie projektu – obejmie wszystkie działania Klasztoru, poczynając od codziennego życia braci, po przyjmowanie pielgrzymów oraz wszelkie działania dwóch Kościołów w Asyżu, celem określenia jak najlepszych technologii i jak najskuteczniejszych sposobów zarządzania przy jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.

Fra’ Sole, Projekt Zrównoważonego Rozwoju Sacro Convento w Asyżu obecny na targach Fa’ la cosa giusta! 2019

Projekt Fra’ Sole w słowach Brata Antonello Fanelli z Sacro Convento w Asyżu

Logotyp Fra’ Sole: od projektu do realizacji